Rabu, 25 Mei 2016

Stawianie balaski z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Konstrukcja ploty Winylowe na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Ogrodzenia z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balustrady plastikowe na plot i bramę ze sztachetek wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenia PCV na plot i bramkę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar