Rabu, 27 April 2016

Chociaż głazy sztachetki te pochodzą z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Aczkolwiek kamienie sztachety te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało biegłym okiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, bezproblemowej obróbce i stosunkowo niskiej cenie. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najprościej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka lub od razu obrabia, rozparcelowuje na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przekazuje do miejsca budowy ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scalony lepiszczem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Oprócz substancji zlepiających występują tam też pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się zabarwienie skał na ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa, przybierają one wówczas wielorakie kolory czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze zestawione są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak potężnych złóż wycina się najogromniejsze bloki, stosowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można również siekać na sześciany o proporcjonalnych konturach, wykorzystywane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Można też je dzielić przy pomocy specjalnych klinów i dłut na małe, nierównych obrysów odłamki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie z PCV stosuje się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nagromadzonych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, głównie skorup małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na plot plastykowe na plot i furtkę ogrodzeniowa. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka matowieją. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od stylu parku a także naszych upodobań kształt kamiennych tafel może być przeróżny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki i sztachety PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet konstruuje się z skał wielorakiego obrysu, zestawionych na kamiennym lub betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje z fragmentów o nieproporcjonalnych zarysach, trzeba je adekwatnie łączyć tzn. tak, by forma każdego następnego zespalał się z poprzedzającym. Ażeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe wyrwy w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie z plastiku z Milicza z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia Poznań należą do skał mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur w mgnieniu oka niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Łatwo przerastają także mchem oraz wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań lub rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać kurzu z nawierzchni ogrodzenia szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą zostać ostre rysy. Sprofilowane firmy porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego zmywania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak pożądamy, by głazy na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar